Got Questions?

Frequently Asked Questions

Category: Pendaftaran SSM

Pendaftaran perniagaan ni sama dengan yang biasa dibuat oleh pusat/unit keusahawanan di IPTA masing – masing. Walaubagaimanapun,  di Sabah ada sedikit kelainan, dimana pendaftaran perlu dibuat di majlis bandaraya atau majis daerah. Jika di semenanjung, pelajar boleh terus membuat pendaftaran di SSM.

Category: Platform Digital

Untuk bersaing di dalam perniagaan, usahawan perlu menggunakan pelbagai platform untuk memastikan maklumat sampai kepada orang ramai. Terdapat limitasi dimana jikalau MSE hanya menggunakan whatsapp untuk perniagaan, bagaimana MSE ingin sampaikan maklumat kepada orang, atau bagaimana ingin mengetahui prestasi post di FB, IG atau sebagainya? Pelajar boleh berbincang dengan Penyelia dan buat analisis keadaan semasa MSE.


Pelajar boleh membahagikan tugas bersama ahli pasukan dalam mengemaskini sistem book keeping(Jual Beli).

Category: Umum

Ya. Selepas urusan borang Aku Janji selesai, pihak IdeaKPT akan menguruskan surat lantikan SV.

Category: Umum

Untuk tempahan Co-Working Space, ia terpulang mengikut cara SV masing – masing.

Category: Platform Digital

Video Success story adalah Video berkaitan perjalanan pelajar sepanjang tindikan.

Jualan dan perbelanjaan MSE.

Category: Umum

Ini adalah pendaftaran perniagaan di kalangan pelajar tindikan. Pelajar tindikan ini diharap dapat mendaftar perniagaan (seorang/berpasukan) melalui SSM. Dengan ilmu Digital dan pengalaman mereka sepanjang tindikan, diharapkan pelajar dapat menjadi junior consultant untuk mendapatkan projek pada masa akan datang. Paling minima, pelajar dapat membuka perniagaan dan masih membantu syarikat MSE dalam pemasaran digital.

Category: Platform Digital

Pelajar digalakkan untuk menambahbaik sebarang teknik, gambar, copywriting yang sedia ada. Pelajar dan SV digalakkan berbincang dengan pihak usahawan untuk cadangan penambahbaikan.

Category: Pendaftaran SSM
Ya. Elaun ini bukan untuk MSE.
Category: Pendaftaran SSM

Dengan ilmu yang ada dan pengalaman setelah membantu MSE di dalam perniagaan, para pelajar boleh menjadi penasihat atau junior consultant dalam pemasaran digital. Oleh itu, selepas program ini tamat, pelajar digalakkan untuk mendaftar perniagaan melalui SSM dan secara tidak langsung dapat memulakan perniagaan serta mempunyai peluang akan menerima pelbagai bantuan dan dana untuk mengembangkan perniagaan.

Category: Elaun
Elaun ini bukan untuk MSE. Elaun ini boleh digunakan untuk perjumpaan atau networking dengan MSE. Sebagai contoh, apabila kita berjumpa dengan business partner di restoran atau tea house untuk tujuan perbincangan, elaun ini boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Elaun ini akan digunakan oleh pasukan yang melakukan perjumpaan.

Justifikasi penggunaan elaun juga adalah terserah kepada pusat keusahawanan masing-masing.
Category: Umum

Ya.

Pengesahan hanya dilakukan oleh MSE.

Ya, setiap pelajar perlu mendaftar. Selepas setiap pelajar mendaftar, mereka akan dimasukkan di dalam satu pasukan oleh penyelia.

Category: Umum

Pengangkutan disediakan oleh IPT masing-masing, manakala Urusetia akan menanggung kos pemilihan lokasi, penempatan pelajar, bahan pameran, booth, etc.

Category: Tindikan

Masa yang diperlukan adalah sebanyak 40 jam sepanjang tempoh 2 bulan.

Category: Platform Digital

Pasukan boleh memilih diantara Bahasa Malaysia atau Bahasa English.

Category: Platform Digital

Skop kajian merujuk kepada impak pemindahan kemahiran digital yang akan dilakukan ke atas MSE.